Prof. Dr Ä°smail Ãepni Kimdir?

1960 yılında RÄ°ZE- Ä°kizdere’de doÄan Ä°smail ÇEPNÄ°, 1984 yılında Ä°stanbul Üniversitesi Ä°stanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Erzincan Ä°li Merkez Verem SavaÅı Dispanseri’nde mecburi hizmet yaptı. 1987-1992 yılları arasında Ä°stanbul Üniversitesi CerrahpaÅa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve DoÄum Anabilim Dalı’nda ihtisasını yaptı. Almanya Münih LMU üniversitesi Grosshadern KliniÄi’nde Tüp bebek öÄrendi. CerrahpaÅa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve DoÄum Anabilim Dalı’nda 1999 yılında doçent, 2005 yılında da profesör oldu. Konu ile ilgili birçok meslek odası üyesi. Yerli ve yabancı çok sayıda yayını bulunan Çepni, CerrahpaÅa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve DoÄum Anabilim Dalı öÄretim üyesi. Histeroskopi ve laparoskopik cerrahi, kadın üreme endokrinolojisi ilgi alanları arasında. Kadın hastalıkları ile ilgili iyi huylu nedenlere baÄlı sorunlarda özellikle organ koruyucu ameliyatlarda da deneyimli. Aynı zamanda Tüp Bebek Merkezi’nde çalıÅıyor.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tüp Bebek mi Yaptırmak Ä°stiyorsunuz ? AÅaÄıdaki Noktalara Dikkat Edin !

Bu web sayfasına ulaÅıncaya kadar Tüp Bebek konusunda çok yoÄun bir araÅtırma süreci geçirdiÄinizi tahmin ediyorum. Sizin de çok iyi bildiÄiniz üzere, Ä°nfertilite, yani çocuk sahibi olmakta zorluk, bir yılı aÅkın bir süredir evli olup korunmamalarına raÄmen çocuk sahibi olamama halidir.Bu süreden sonra, hekime baÅvuran çiftlerde belirli tetkikler yapılır ve Tüp Bebek yapılması gerekli olan çiftler seçilerek Tüp Bebek tedavisine baÅlanır. Öte yandan , bazı çiftlerde ise Tüp Bebek tedavisine geçilmeden önce Yumurtlama tedavisi yada AÅılama gibi tedaviler yapılabilir.

Kısırlıkta'ta (İnfertilite'de) %40 Sorun Erkekte!

KısırlıÄın yaklaÅık %40-45 i erkekten kaynaklanan nedenlerden dolayı olmaktadır. Kısırlık tanısı alan çiftlerde, kolay, ucuz ve çabuk sonuçlanabilir olması açısından erkeÄin öncelikli olarak araÅtırılması avantajlıdır.

Erkekten dolayı kısırlıÄa neden olan en önemli faktör spermin yapısı, sayısı ve hareketiyle ilgili olan bozukluklardır. KısırlıÄın nedeni araÅtırılırken erkekle ilgili nedenlerin araÅtırılmasında semen incelemesi ilk yapılması gereken basit, kolay ve ucuz bir yöntemdir. Semen analizi 2-3 günlük cinsel perhiz sonrası alınan semenin incelenmesine dayanır.


⢠İyi kaliteli embriyo yani döllenmiÅ yumurta transfer edilmesine raÄmen gebe kalamayanlar,
⢠Her seferinde embriyo kalitesi kötü olan kadınlar...
Bu yöntemde kısa süreli ilaç kullanılarak veya hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaÅmamıŠyumurtalar dıŠortamda olgunlaÅtırılır ve daha sonra döllenerek transfer edilir...
Akupunkturâun limbik sistemi düzenleyici etkisi ile anne adayının strese karÅı dayanıklılıÄını arttırarak bu olumsuz etkiyi de ortadan kaldırır...